Bericht wegens de uitvinding om de gewoonelyke olyverw couleuren zodanig te vermommen, dat zy met water vermengbaar zyn