Een cleyn verff-boecken inhoudende seer constighe saeyet verwen, nut en profytelijck voor breyders en oock voor andere persoonen die haer dit werck mede willen bemoeyen.