SB625 - fol 123v

Record
General
Original language: 
Dutch

transl_trans

Source
Library/ Place of edition Title Year Starting date End date Display order
Universiteitsbibliotheek Leiden Het schilder-boeck 1604
Page number(s) in source: 
fol 123v
Part: 
Uvtbeeldinge der Figueren: waer in te sien is, hoe d'Heydenen hun Goden uytghebeeldt, en onderscheyden hebben: hoe d'Egyptsche yet beteyckenden met Dieren oft anders, en eenighe meeninghen te kennen gaven, met noch meer omstandicheden.