alvoorens met was of ongel gefmeert moet zyn, en van Kooper of Yfer gemaakt