Het leven der Oude Antijcke doorluchtige Schilders, soo wel Egyptenaren, Griecken als Romeynen

Record
General
Original language: 
Dutch
Date information
Year: 
1604

transl_trans

Source
Library/ Place of edition Title Year Starting date End date Display order
Universiteitsbibliotheek Leiden Het schilder-boeck 1604
Page number(s) in source: 
58-90
Part: 
2