Over de schadelijke huisinsekten, als de huisvliegen, wespen, muggen, weegluizen, vlooijen, luizen, motten, pels-, boek- en kruidkevers en wormen, hout-, blad- en schildluizen, plantmijten enz., met aanwijzing van voldoende en proefhoudende middelen, om d