Het De Mayerne Manuscript als Bron voor de Schilder-techniek van de Barok