Teofil Prezbiter. Diversarum Artium Schedula. Sredniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych.