een houten Inftrument, in ‘t midden met een lang fmal gadt, zynde dat Inftrument circa een hand groot, met een fteel daar aan