Koopere, uyt de Hand Gedreeven Patroonen, of Modellen